Dommedag

Denne uken falt dommen i rettssaken om badet med fuktskader.
Jeg var saksøkt, og redd for at jeg skulle ende opp med å betale for en skade jeg verken hadde forårsaket eller kunne forutse.
Men jeg gjorde ikke det.
Jeg ble frifunnet, sa dommen. Betale egne saksomkostninger riktignok, men funnet fri for skyld.

Det første lyspunktet i denne lange, seige saken hvor først og fremst borettslaget har vært det verste å forholde seg til.
En lang Kafkasque-prosess gikk endelig min vei.
Om han som saksøkte meg vil ta saken videre med borettslaget så skal jeg heie på ham av hele mitt hjerte!

Nå kan jeg heller konsentrere meg om å blogge om VIKTIGE ting, som katten min, håret mitt og trekkspillet mitt.

Velkommen til Ødegården Borettslag. Lissom

«Vi ligger idyllisk til på Sofiemyr, med store grøntarealer og skogen rett inntil! Vårt borettslag består av 441 enheter, både blokkleiligheter og rekkehusleiligheter.»

Jeg har henvendt meg til styret i dette idylliske borettslaget en rekke ganger det siste året. Jeg har vist til takstrapport som kan angå, og kanskje interessere andelseierene, uten at jeg kan se at informasjonen har gått videre til beboere verken i styrereferater eller i generalforsamling.
Dette kunne handlet mest om at det har blitt oppdaget feil på de nye badene som kan angå opptil 65 andre leiligheter. Eller at også ser ut til å komme flere reklamasjonssaker pga takkonstruksjonen. Men akkurat dette handler mest om styrets (manglende) evne til å håndtere henvendelser.

Et bad til besvær!

Et bad til besvær!

I februar 2008 flyttet jeg inn i en av loftsleilighetene i Ødegården Borettslag. De som ble ferdige i 2001, og ga andeleierene en solid økning fellesgjeld.
Jeg trivdes godt i leiligheten, men i desember året etter overlot jeg den til en ny eier da drømmemannen ville slå seg ned i et rekkehus med meg.

Nærmere to år etter at jeg flyttet ut fikk jeg reklamasjon, da ny eier hadde oppdaget fuktskade på badet. Kjipe greier, men jeg kunne ikke påta meg ansvar for noe jeg ikke hadde kjent til.
Etter et par måneder fikk jeg en takstrapporten.
Rapporten konkluderte med at dette var en konstruksjonsfeil.
Ny eier fortalte at Ødegården Borettslag hadde først påtatt seg ansvar, for så å trekke dette tilbake, så han valgte å ta saken med meg isteden.
Jeg synes jo at dette var litt… feil, så jeg sendte en e-post til styret i Ødegården Borettslag.
Det var starten på noen interessante måneder:

Her er første, lange mailkorrespondanse (dette er en sånn link)

Denne førte jo ingen veier, men så fikk jeg en dag mail fra han i styret som visstnok hadde ansvaret for slike saker! Ja, det viste seg at han hadde sendt den feil, da

Neste, idiotiske korrespondanse (link)

(Innimellom her var det bl.a. en runde i forliksrådet og så en stevning til tingretten fra nåværende andelseier til meg.
Slitsomme saker, men det har ikke så mye med dette innlegget og Ødegården Borettslags styre å gjøre.)

Etterhvert ringte jeg borettslagets advokat i OBOS, for å be om en tilbakemelding fra ham. Han opplyste at han hadde for en god stund siden gitt styret tilbakemelding på at dette ikke var noe borettslaget skulle ta ansvar for, da det kun skyldtes feil på en bereder, og det var vitterlig beboerenes eget ansvar. En bereder!?! Jeg ER riktignok blond nærmest hjernen, men til og med JEG skjønte at dette ikke var snakk om en bereder. Så jeg sendte takstrapporten på nytt til styret og nå også advokaten. Dette er frrrryktelig spennende:

Tredje, frustrerende mailkorrespondanse (link her)

Og herifra eskalerer moroa. Det nærmet seg rettsak med noen veldig få uker, og jeg måtte overlate all kontakt med Ødegården Borettslag til advokaten min. Like greit, for jeg begynte å bli så lemen-sinna at jeg nok ikke kunne behersket meg.

Ødegården Borettslag bekreftet at de hadde fått ny takstrapport. MEN DE NEKTET Å VISE OSS DEN! *tilt*
I tillegg kom det også frem at Polygon hadde utført en sjekk av badet året før på bestilling fra Ødegården Borettslag, og også denne rapporten sa at badet måtte totalrenoveres.

Rettssak kom, rettssak gikk. Vi venter på dommen nå, og jeg synes det er så utrolig frustrerende at enten nåværende andelseier eller jeg skal ende opp med store utgifter for en sak som ikke kunne gjort noe med.

Uavhengig av utfall sendte jeg en mail til styret etter rettssaken:

Hei,

Rettsaken er over, og uansett hvordan utfallet blir er jeg eller nåværende andelseier tapere i dette tilfellet.

Det hersker ingen tvil om at denne saken har vært utenfor vår kontroll, vi kunne ikke gjort noe for å forhindre skaden.

Hele denne prosessen har vært en fortvilende situasjon for alle involverte. Den har vært både tidkrevende, frustrerende og har gitt oss mange utgifter.
Vi forundres over hvordan ting har vært håndtert innad i borettslaget med Polygons rapport i 2011, hvorpå dere først påtok dere ansvar, for senere å trekke dette tilbake.

Det har vært total mangel på respons hele veien i 2012.

Det har vært en rekke løftebrudd, feil takstrapport til Obos, og ingen informasjon videre til borettslagets beboere/andelseiere.

Hele behandlingen av denne saken har vært sjokkerende både for oss og for utenforstående, og all kommunikasjon med dere er dokumentert.

Vi undrer oss over hvordan det skal oppleves å være beboer i Ødegården borettslag, og hvilken støtte man kan forvente å få fra styret.

Jeg ber om et svar senest i løpet av morgendagen til hvordan dere stiller dere til saken, og om vi kan forvente at dere tar ansvar for alle påkjenninger dere har påført oss.

Hilsen Linda

Og jeg fikk svar:

Hei Linda.

Du ville ha et svar i løpet av morgen dagen. Det går ikke, vi er et styre på seks personer, fast vara er syv personer, vi har avtalt dato for våre styremøter.
Første møte nå er 11.12
Denne saken har tatt lang tid, og styret har ment at dette ikke er borettslagets ansvar, så vil vi vente på dommsavsigelsen.
Du sier mangel på respons i 2012, jeg skjønner deg veldig godt. Men så lenge dette har blitt en advokatsak blir vi / borettslaget en tredje part, ( som er riktig).
Din advokat ville ha meg som vitne i denne rettsaken, styret var entydig på at det var feil, Tor var den rette mente styret, for han kjente saken best, men han ville din advokat ikke ha som vitne.
Styret vil ta det ansvar som er rettsmessig i denne saken. Din advokat skulle på tidlig tidspunkt ha innkalt partne til et konsoliderende møte, og avkortet det hele. Vi er jo ikke pådrivere, så lenge det går en sak.
Polygons rapport 2011 er det ikke noe galt med, men det gale var at det aldri ble noe styrevedtak på det. Det er en manns utallelse. Forskjellen nå, er at hele styret står bak. Beviset for det er at kopi er sent til alle i styret.
Så er det disse rapportene som skal gi grunnlag for bevisføring for hvor og hvem som har ansvaret for skaden. Det vil retten ta stilling til.

Med vennlig hilsen
Øivind

Styreleder
Ødegården Borettslag

Mitt siste svar:

Hei Øivind,

Takk for svar.
Her svarer du på det jeg faktisk har spurt om siden januar uten å få svar: Mener dere virkelig at beboere har ansvaret for konstruksjonsfeil?

Hadde det vært et besvart spørsmål kunne jeg tatt stilling til det på et langt tidligere tidspunkt, og vår advokat hadde fått tid til å avtale et møte før rettsak.
Istedet har jeg blitt møtt hele veien med løfter om at dere ser på saken, at dere kommer snart tilbake, etterhvert at dere skal gi meg et svar så snart dere har fått takst.
I et håp om at dere skulle kunne gi meg et svar som hele tiden var «rett rundt hjørnet» har jeg ikke blandet inn advokat i forhold til dere før jeg ikke så annen utvei når rettssak nærmet seg.

At min advokat ikke ønsket Tor som vitne er det nok flere grunner til, men i mine henvendelser til dere så er det kun du som har gitt meg tilbakemeldinger, jeg har ikke fått en eneste henvendelse/svar fra Tor, og i august ble det også kommunisert at jeg skulle forholde meg til leder av styret istedet for Tor.

Dere er sikkert fullt klar over at rettsaken som pågår nå overhodet ikke angår borettslaget som tredjepart.
Rettsaken skal KUN avgjøre avgjøre vesentlighetskravet mellom nåværende andelseier og meg.
Som sagt i forrige mail: uansett hva dommen sier er enten han eller jeg tapere i denne saken, og må ta saken videre med dere, da det hersker ingen tvil i at dette er en skade ingen av oss kunne forhindret.
Derfor ønsket jeg også at dere kunne tatt stilling til dette på en ordentlig måte hvor verken vi eller borettslaget skulle behøve store utgifter for rettshjelp.

Retten tar IKKE stilling til hvorvidt dette er borettslagets ansvar.

Hilsen Linda

Sukk.